m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Vrh

Dizajn je proces kreiranja novih iskustava koja integrišu umjetnost, nauku i kulturu. ARCHIFOCUS STUDIO

NAŠA MISIJA

Sa našim partnerskim kompanijama
pružamo kompletnu uslugu, od dizajna
do završetka izgradnje. Mi imamo punu
odgovornost za planiranje, dizajn,
izvođenje, nadzor i kontrolu projekta

PROJEKTOVANJE

Studio ARCHIFOCUS pruža kompletne arhitektonske usluge kako za stambene, tako i za komercijalne projekte. Na osnovu složenosti, razmjera, vrste i preferencija klijenata, prilagođavamo nivo profesionalnih usluga kako bi odgovarao svakom projektu, proširujući tim za dizajn prema potrebi kako bi obuhvatio ostale faze inženjerstva kao i usluge uređenja interijera, pejzažne arhitekture i bilo koje druge specijalne savjetnike koji su potrebni za dovršenje projekta. Sa velikim iskustvom u dizajnu i upravljanju projektima usmjerenim na klijenta, težimo pružanju integrisanih rješenja, radeći sa svim stranama kako bismo pružili najbolje moguće usluge dizajniranja od koncepta do završetka.

IZVOĐENJE RADOVA

ARCHIFOCUS studio nudi potpunu uslugu u procesu izvođenja radova. U ugovoru sa investitorom preuzimamo potpunu odgovornost za upravljanje podizvođačima, savjetnicima i dobavljačima, uključujući ih u čitav projekat, od dizajna do predaje završnih radova. Naša uloga arhitekte se mijenja tokom projekta, od projektanta do šefa gradilišta (efektivno preuzimajući ulogu generalnog izvođača). Mi nadgledamo viziju projekta i u stanju smo sve vrijeme pozivati na građevinsku stručnost podizvođače. Time kao arhitekte snosimo najveći rizik, ali takođe imamo i veću kontrolu nad projektom.

PROJEKTANTSKI NADZOR

Studio ARCHIFOCUS pruža kompletne arhitektonske usluge kako za stambene, tako i za komercijalne projekte. Na osnovu složenosti, razmjera, vrste i preferencija klijenata, prilagođavamo nivo profesionalnih usluga kako bi odgovarao svakom projektu, proširujući tim za dizajn prema potrebi kako bi obuhvatio ostale faze inženjerstva kao i usluge uređenja interijera, pejzažne arhitekture i bilo koji drugi specijalne savjetnike koji su potrebni za dovršenje projekta. Sa velikim iskustvom u dizajnu i upravljanju projektima usmjerenim na klijenta, težimo pružanju integriranih rješenja, radeći sa svim stranama kako bismo pružili najbolje moguće usluge dizajniranja od koncepta do završetka.

ARHITEKTONSKI KONCEPT

Arhitektonski koncept je apstraktna ideja, misao, namjer koja konstantno teče kroz cjelokupni proces dizajniranja projekta i vodi ga naprijed.

Arhitektnski koncept je odgovor na viziju, koji je jednako važan na početku kao i na kraju.

IDEJNO RJEŠENJE

Idejno rješenje je proces razvoja koncepta koji ideje pretvara u fizičke crteže prostora.

Idejno rješenje je proces saradnje u kojoj je klijent u velikoj mjeri uključen i osjeća kako projekt nastaje i kad je moguće da sebe vidi u svom novom prostoru.

GLAVNI PROJEKAT

Glavni projekat je ključan korak u procesu uspješnog i preciznog izvođenja odobrenog dizajna.

Glavnim projektom se utvrđuje detaljni i precizni funkcionalni i estetski sklop objekta sa davanjem preporuka i edukovanju klijenta o mogućnostima gradnje.

PROJEKTANTSKI NADZOR

Naše stalno prisustvo tokom gradnje je jednako važno kao i prije početka radova.

Neizbježno je da se neke odluke moraju donositi ili izmijentiti na terenu, a naša saradnja i sposobnost da brzo reagujemo i riješimo situaciju je od ključne važnosti za kontinuirani proces gradnje.

50+ ZAVRŠENIH
PROJEKATA U CRNOJ GORI

Naš raspon mogućnosti obezbjeđuje nam slobodu pružanja različitih arhitektonskih rješenja, korišćenje inovativnih proizvoda i materijala i uključivanje vizija naših klijenata za poboljšanje svakog projekta kojeg se dotaknemo.

128

Projekata

80

Saradnika